اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۱۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۰۶خودآموزحقوق جزای اختصاصی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۳۹۴

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۹۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۸۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- جرايم عليه اشخاص
2- جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص
3- عناصر تشگيل دهنده جرم
4- ديه
5- ماهيت ديه
6- اقسام ديه
7- توهين
8- توهين مشدد به اعتبار جنسيت يا سن طرف توهين
9- افترا
10- قذف
11- آدم ربايي
12- منازعه
13-......