اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۶۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۰۸

حق حبس «در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا» (بازچاپ1402)

پدیدآوران:
دسته بندی:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۴۷۵

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۶۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۳۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم حق حبس
2- نظريه حق عيني بودن حق حبس
3- نظريه ايراد بودن حق حبس
4- وجوب مطلق يا مشروط اجراي تعهد و مبناي حق حبس
5- شرايط اعمال حق حبس ناشي از نقض فعلي
6- عدم ايفاي تعهد توسط يکي از طرفين
7- آثار و احکام حق حبس