جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۴

دیه مقدر و غیر مقدر

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۹۵۰

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۱۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۸۱۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- کليات و مفاهيم
2- معناي ديه
3- ماهيت حقوقي ديه
4- ديه مقدر و غير مقدر
5- ديه مقدر
6- ديه غير مقدر(ارش)
7- وجوه شکلي ديه
8- گونه هاي ششگانه ديه
9- ميزان ديه (مقدر و غير مقدر)