اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۱۹بررسی فقهی حقوقی وقف از سوی و بر اشخاص حقوقی «بازچاپ1402»

پدیدآوران:
دسته بندی:
رويه قضايي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۸۵۱

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۳۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- وقف و انواع آن
2- اهليت تمتع و اهليت استيفاء
3- شرايط وقف
4- مباني و ماهيت فقهي حقوقي وقف از سوي و بر اشخاص حقوقي
5- مباني فقهي حقوقي وقف از سوي و بر اشخاص حقوقي
6- ماهيت فقهي حقوقي وقف از سوي و بر اشخاص حقوقي
7- آثار فقهي حقوقي وقف از سوي و بر اشخاص حقوقي
8- آثار فقهي حقوقي وقف از سوي اشخاص حقوقي
9- آثار فقهي حقوقي وقف بر اشخاص حقوقي
10- .