جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۶۹

بررسی فقهی حقوقی وقف از سوی و بر اشخاص حقوقی

پدیدآوران:
دسته بندی:
رويه قضايي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۸۵۱

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۳۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
وقف (فقه)
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۳۲۴۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- وقف و انواع آن
2- اهليت تمتع و اهليت استيفاء
3- شرايط وقف
4- مباني و ماهيت فقهي حقوقي وقف از سوي و بر اشخاص حقوقي
5- مباني فقهي حقوقي وقف از سوي و بر اشخاص حقوقي
6- ماهيت فقهي حقوقي وقف از سوي و بر اشخاص حقوقي
7- آثار فقهي حقوقي وقف از سوي و بر اشخاص حقوقي
8- آثار فقهي حقوقي وقف از سوي اشخاص حقوقي
9- آثار فقهي حقوقي وقف بر اشخاص حقوقي
10- .