جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۶۵

بزهکاری اطفال «بازچاپ1400»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۴۰۰

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۰۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۷۰۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- كليات وتعاريف بزهكاري اطفال
2- تقسيم بندي جرايم اطفال و نوجوانان
3- جرايم ضد اجتماعي- جرايم غير اجتماعي- آمار جنايي جرايم ارتکابي توسط اطفال و نوجوانان- سن مسئوليت کيفري اطفال در قوانين موضوعه ايران- مباني مسئوليت کيفري اطفال
4- علل وعوامل ارتکاب جرم توسط اطفال و نوجوانان
5- وراثت- عوامل ذاتي غير ارثي - تاثير داروهاي شيميايي بر والدين واطفال- تاثير تشعشعات راديواکتيو- حالات هيجاني والدين قبل از زايمان- عوامل مربوط به دوران زايمان - اختلالات روحي ورواني اطفال ونوجوانان اختلالات اجتماعي در محيط زندگي کودکان ونوجوانان
6- راهکارهاي پيشگيري از جرايم اطفال و نوجوانان
7- عوامل پيشگيري - راهکارهاي پيشگيرانه
8- نحوه رسيدگي به جرايم اطفال در ايران
9- فرآيند رسيدگي - فرازونشيب در سياست کيفري - تشريفات دادرسي مربوط به اطفال ونوجوانان بزهکاردر قوانين ايران
10- پيشنهادها در خصوص بهينه کردن قوانين وتربيت بزهکاران نابالغ