جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۸۷

جرایم علیه اشخاص «شخصیت معنوی»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۱۳۱

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۱۳ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۹۱۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-توهين
2- توهين ساده- توهين مشدد - توهين رايانه اي - هجو
3- افترا
4- افتراي قولي - افتراي عملي - افتراي رايانه اي - نشر اکاذيب - نشر اکاذيب رايانه اي - قذف
5- جرايم عليه آزادي اشخاص
6- آدم ربايي - نوزاد ربايي -توقيف و اخفاء غيرقانوني - قاچاق انسان
7- تهديد و اکراه - تهديد - اخذ نوشته يا سند با تهديد
8- جرايم عليه حريم خصوصي اشخاص -
9- افشاء اسرار حرفه اي - هتک حرمت مراسلات، مخابرات و مکالمات تلفني - هتک حرمت منزل اشخاص - مزاحمت تلفني
10- ....