اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۳۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۴۶رساله ای در حقوق بین الملل اسلام « بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۱۴۸

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۶۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۱۷۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- حقوق بين الملل اسلامي‌و مسائل سنتي
2- حقوق بين الملل و جايگاه آن در حقوق اسلامي
3- جايگاه دولتها و شناسايي آنها در حقوق بين الملل اسلامي
4- حقوق بين الملل اسلامي‌در زمان صلح
5- حقوق جنگ در نظام حقوق بين الملل اسلامي
6- حقوق بين الملل اسلامي‌ و مسائل نوظهور
7- بازيگران نوظهور عرصه بين الملل و حقوق بين الملل اسلامي
8- مفاهيم مستحدث عرصه بين المللي و رويکرد حقوق بين الملل اسلامي‌ در مواجه با آنها
9- حقوق بين الملل کيفري وحقوق بين الملل اسلامي‌
10- رويکرد اسلامي‌نسبت به تروريسم
11- جرم انگاري جرايم بين المللي در حقوق بين الملل اسلامي