اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۸۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۹۳حقوق بشر مهاجران در نظام حقوق بین الملل

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۰۶۶

سال چاپ:۱۳۹۴

۴۵۳ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۴۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهيم اساسي
2-گونه شناسي مهاجران
3- جايگاه حقوق مهاجران در نظام بين ‏المللي حقوق بشر
4- وضعيت حقوق بشر مهاجران
5- محدوديت ‏ها و موانع حقوق مهاجران
6- چالش‏ها و فرصت‏‏هاي نظام حقوقي مهاجران
7- شناسايي ظرفيت‏ها و خلاء‏‏هاي موجود در نظام حقوقي حاکم بر مهاجران
8- ارائه نظام حقوقي مناسب براي مهاجران: ايجاد تعادل ميان حقوق و تکاليف مهاجران
9- مصالح و حقوق کشور ميزبان و شهروندان و تکاليف مهاجران