جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۲۴۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۸

تحریم برخی از اشخاص حقیقی ایرانی از منظر حقوق بین الملل


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۴۴۸

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۳۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۱۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۹۴۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- انواع تحريم و اشکال تحريم
2- پيشينه تحريم اشخاص حقيقي در حقوق بين‌الملل
3- پيشينه تحريم اشخاص حقيقي غير ايراني
4- تحريم عليه برخي اتباع جمهوري اسلامي ايران
5- مشروعيت تحريم اشخاص حقيقي در حقوق بين‌الملل
6- تحريم اشخاص حقيقي دولتي
7- تحريم اشخاص حقيقي غير دولتي
8- تحريم اشخاص حقيقي وحقوق مسؤوليت بين المللي
9- استناد به مسؤوليت بين المللي تحريم کنندگان اشخاص حقيقي
10- رجوع به سازوکارها و محاکم حقوقي