اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۱۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۳۴آیین دادرسی کیفری انگلستان «قاعده اقتضاء تعقیب» «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۳۲۵

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۶۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۸۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قاعده اقتضاء تعقيب و انصراف از تعقيب بدون مداخله موثر
2- اخطار ساده
3- توبيخ و هشدار نهايي
4- قاعده اقتضاء تعقيب و انصراف توام با مداخله موثر
5- اخطار مشروط بزرگسالان
6- اخطار مشروط جوانان