جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۴۲۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۷۷

حقوق بورس انرژی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۱۱۷

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۵۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۲۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۰۵۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- پيدايش، کارکرد، ساختار و فعالان بورس انرژي
2- پيدايش بورس انرژي و کارکرد آن
3- ساختار و فعالان بورس انرژي
4- معاملات در بورس انرژي
5- انواع قرارداد، اوصاف و نحوه انعقاد
6- آثار معاملات