جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۵۸۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۳

تئوری عدم پیش بینی و تعدیل قرارداد «مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا»

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق تعهدات

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۱۹۶

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۱۱ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۷۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۳۳۴۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- «تئوري عدم پيش‌بيني» «و تغيير اوضاع و احوال در حقوق ايران، انگليس و آمريکا»
2- تئوري عدم پيش بيني
3- تغيير اوضاع و احوال در حقوق ايران.
4-تغيير اوضاع و احوال در حقوق انگليس و آمريکا
5- مفهوم و انواع تعديل قرارداد با تأکيد بر رابطه آن با تئوري عدم پيش بيني
6- مفهوم و ويژگي هاي تعديل قرارداد (به معناي خاص آن)
7- ويژگي هاي تعديل قرارداد
8- تعديل قرارداد به مفهوم عام آن
9- تعديل قراردادي
10- تعديل قانوني
11- تعديل قضايي قرارداد در حقوق انگليس و آمريکا