اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۹۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۵۳

تئوری عدم پیش بینی و تعدیل قرارداد «بازچاپ1401» «مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا»

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق تعهدات

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۱۹۶

سال چاپ:۱۳۹۴

۳۱۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۹۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- «تئوري عدم پيش‌بيني» «و تغيير اوضاع و احوال در حقوق ايران، انگليس و آمريکا»
2- تئوري عدم پيش بيني
3- تغيير اوضاع و احوال در حقوق ايران.
4-تغيير اوضاع و احوال در حقوق انگليس و آمريکا
5- مفهوم و انواع تعديل قرارداد با تأکيد بر رابطه آن با تئوري عدم پيش بيني
6- مفهوم و ويژگي هاي تعديل قرارداد (به معناي خاص آن)
7- ويژگي هاي تعديل قرارداد
8- تعديل قرارداد به مفهوم عام آن
9- تعديل قراردادي
10- تعديل قانوني
11- تعديل قضايي قرارداد در حقوق انگليس و آمريکا