جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۰۶۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۵۷

مبانی فلسفی تغییر قوانین

دسته بندی:
فلسفه حقوق

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۹۸۴

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۲۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۰۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۸۳۶۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مفهوم قانون و قانون‌گذاري
2- جدال تاريخي دو انديشة تغيير پذيري و جاودانگي قانون
3-تأثير پذيري قانون از اخلاق
4- تغيير قوانين درپي تحولات اجتماعي- اقتصادي
5- نگرش تاريخي به حقوق و قانون
6- اصالت نظام حقوقي و استمرار آن
7- تغييرات نظام حقوقي براثر تحولات سياسي