اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۱۷

درآمدی بر حقوق بین الملل معاصر

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۴۸۶

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۸۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ادغام نظام‌مند قواعد حقوق بين‌الملل در رويه‌ي قضايي بين‌المللي
2- اصل ادغام نظام‌مند
3- ديوان بين‌المللي دادگستري و قضيه‌ي سکوهاي نفتي
4- تبارشناسي حقوق بين‌الملل کيفري در مجموعه‌ي قواعد حقوق بين‌الملل
5- وجه آرماني سيستم
6- وجه سازماني سيستم
7- وجه ثبت و ضبط روابط
8- نهاد توصيه نامه و نسبيّت تعهدات در حقوق بين‌الملل
9- نهاد توصيه‌نامه و منابع حقوق بين‌الملل
10- نهاد توصيه‌نامه به‌مثابه‌ي منبع مستقل حقوق بين‌الملل