اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۹۹سرمایه اجتماعی و پیشگیری از جرم

دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۶۹۱

سال چاپ:۱۳۹۴

۱۶۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- هستي شناسي سرمايه اجتماعي
2 - مفهوم شناسي سرمايه اجتماعي
3- نهادهاي تشکيل دهنده سرمايه اجتماعي
4- نقش مولفه هاي سرمايه اجتماعي در پيشگيري از جرم
5- نقش مشارکت اجتماعي در پيشگيري از جرم
6- نقش اعتماد اجتماعي در پيشگيري از جرم