جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۷۹۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۶

اعتبارسازی در حقوق بین الملل و روابط بین الملل

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۹۱۵

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۰۶ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۸۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۶۷۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- اشکال توليد دانش در روابط بين‌الملل و حقوق بين الملل
2- بنيان هاي نظري روابط بين الملل
3- بنيان هاي نظري حقوق بين الملل
4- اعتبارسازي دولت ها در حقوق بين الملل
5- اعتبارسازي دولت ها در روابط بين الملل
6- جمهوري اسلامي‌ايران و اعتبارسازي حقوقي و سياسي در پرونده انرژي هسته اي
7- ارزيابي نهايي
8- .....