اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۶۵تعادل در اختیارات مدیریت شرکت سهامی «مطالعه تطبیقی حقوق ایران و فرانسه» «بازچاپ1401»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۰۹۷

سال چاپ:۱۳۹۸

۳۳۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۰۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
- تحليل رويکردهاو تحولات مديريت شرکتهاي سهامي‌(عام)
2-نظريات و مدلهاي مختلف مديريت در شرکتهاي سهامي
3- تحولات مديريت در شرکتهاي سهامي‌ايران
4-ضرورت ايجاد تعادل در اختيارات مديران
5- شفافيت مالي و اطلاع رساني
6- تکليف مديران به شفاف سازي و اطلاع رساني
7- ظهور مديران مستقل و غيراجرايي
8- تقويت ساختارهاي شرکت
9- ايجاد تعادل از طريق ضمانت اجراي حقوقي