اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۷۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۴۷تحلیل حقوقی تعهدات وکیل


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۵۳۰

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۶۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۵۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- اقسام تعهدات- سير تاريخي وکالت و تعريف اقسام آن
اوصاف عقد وکالت- برخي از مصاديق نمايندگي -تمايز عقد وکالت با ساير تأسيسات حقوقي
2-اجراي مفاد وکالت
3- خصوصيات و اوصاف مورد وکالت و اعتبار آن و امکان الزام وکيل - نحوه انعقاد معامله از طرف وکيل از حيث انشاء
3- شرايط لازم در وکيل براي صحت عمل حقوقي
4- کيفيت اجراي مورد وکالت از جهت فردي و جمعي
5- اجراي لوازم و مقدمات وکالت - امکان فسخ معامله به وسيله وکيل - نحوه اجراي مفاد وکالت با شرط عدم عزل
6- زمان و مکان انجام مورد وکالت و اثبات اجراي آن
7- فروع مربوط به نفس انجام تعهد
8- عدم تجاوز از حدود اختيار و ضمانت اجراي آن
9- رعايت مصلحت موکل و ضمانت اجراي آن
10- عدم ارتکاب تقصيير و مصاديق تقصير
11- ممنوعيت معامله با خود - عدم توکيل غير
12- وظايف اماني وکيل و اختلاف در وکالت و اسباب سقوط تعهد وکيل
13-......