اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۵۷سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم انتخاباتی

پدیدآوران:
دسته بندی:
سياست جنايي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۱۴۱

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۶۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تاريخچه قوانين انتخاباتي در ايران و فرانسه
2- سير قانون گذاري انتخابات در فرانسه
3- مباني جرايم انتخاباتي در ايران و فرانسه
4- ماهيت جرايم انتخاباتي -ويژگي‌هاي جرايم انتخاباتي
مرتکبين
5- جرايم انتخاباتي راي دهندگان -خريد و فروش راي
دخالت غير قانوني در انتخابات - تهديد يا تطميع در امر انتخابات
6-امحاء غير قانوني آگهي تبليغاتي
7- حضور افراد غير مسئول در شعب اخذ راي
8- تبليغات در مکان‌هاي ممنوعه
9-ايجاد رعب و وحشت براي راي دهندگان يا اعضاي شعب
10- مسئوليت کيفري اشخاص حقوقي در جرايم انتخاباتي
11- پاسخهاي نظام حقوقي ايران