اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۷۸مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق بيمه

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۰۴۲

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۰۰ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- پيشينه و مفاهيم مصونيت
2- تاريخچه و مبناي مصونيت دولت از منظر حقوق بين‌الملل
3-مصونيت بانک ها از منظر اسناد بين‌المللي
4- فلسفه برخورداري بانکهاي مرکزي از مصونيت در آيينه تاريخ
5-خصوصيات کلي بانکهاي مرکزي
6-مصونيت بانکهاي مرکزي در پرتو حقوق داخلي
7- ساختار و وظايف بانک مرکزي ايران
8- نقض مصونيت بانک مرکزي ايران در لواي تحريم
9- اصول حاکم بر بانکداري مرکزي در ايران
10- استقلال بانک مرکزي ايران
11-.....