جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۳۲۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۰

بررسی پولشویی الکترونیکی از منظر حقوق بین الملل

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۴۷۲

سال چاپ:۱۳۹۳

۳۱۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۸۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۵۹۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- پولشويي در ادبيات حقوقي
2- امنيت و برخي ويژگي هاي بانکداري الکترونيکي
3- پول الكترونيكي
4- پولشويي الكترونيكي
5- اقدامات انجام گرفته در سطح بين المللي
6- راهکارهاي ارائه شده براي مبارزه با پولشويي
7- نظام حقوقي ايران و مسئله پولشويي
8- ....