اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۰۸تحول در اصل منع توسل به زور در حقوق بین الملل «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۶۸۷

سال چاپ:۱۳۹۳

۱۹۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مکتب حقوق طبيعي يا فطري
2- مکتب حقوق اثباتي (پوزيتيويسم)
3- قاعده‌ي آمره (يوس کوگنس)
4- اصل منع توسل به زور
5- مباني کيفري تجاوز در حقوق بين‌الملل کيفري