اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۱۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۲۹

شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق اداري

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۳۵۲

سال چاپ:۱۳۹۳

۷۶۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۰۷۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تعاريف و اصطلاحات
2- راهبردها و فناوري انجام وظايف دولت
3- حقوق مردم
4- ساختار سازماني
5- فناوري اطلاعات و خدمات اداري
6- ورود به خدمت و استخدام
7- انتصاب و ارتقاء شغلي
8- توانمند سازي کارمندان
9- حقوق، مزايا و پرداختها