جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۸۵

اصول قراردادها و تعهدات «حقوق مدنی جلد2»

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق تعهدات

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۸۲۰۱۹۶

سال چاپ:۱۴۰۰

۴۰۰ صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ ۹
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۶۴۸۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- وضعيتهاي حقوقي قرارداد وروابط طرفين عقد
2- مفاد وموضوع ومبناي اصل صحت وحقوق تطبيقي
3- حدود جريان اصل صحت
4- ماهيت اصل صحت
5- اثر اصل صحت
6- مبناوموضوع اصل لزوم
7- ماهيت اصل لزوم
8- موضوع ووسيله تفسير قرارداد
10- نقش ومدار تفسير قرارداد