جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۶۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۶۵

درآمدی بر فلسفه حقوق و نظریه های حقوقی «بازچاپ 1400»

پدیدآوران:
دسته بندی:
فلسفه حقوق

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۶۴۰

سال چاپ:۱۳۹۳

۲۸۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۴۵۹۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- مفهوم فلسفه ي حقوق
2- چگونگي دريافت مولفه هاي ماهيت حقوق
3- مکتب حقوق طبييعي
4- نظريه ي حقوق طبيعي و ماهيت گزاره هاي حقوقي
5-نظريه هاي اثبات گرايي حقوقي
6-تجديد حيات مکتب حقوق طبيعي
7-مکتب واقع گرايي حقوقي
8- چشم اندازهاي انتقادي به حقوق