اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۹۲۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۶۱

آموزش حقوق بشر «بازچاپ1401»

دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۵۴۰

سال چاپ:۱۳۹۳

۵۴۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۴۶۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- آموزش حقوق بشر
2- آموزش حقوق بشر براي شهروندي جهاني
3- مفهوم رواداري (تلورانس) در نظام بين المللي حقوق بشر
4- آموزش حقوق بشر براي صلح
5- آموزش حقوق بشر و حق بر توسعه ي پايدار
6- آموزش حقوق بشر و توسعه ي سياسي
7- آموزش حقوق بشر و توسعه قضايي در ايران
8- آموزش حقوق بشر براي توانمندسازي زنان
9- آموزش حقوق بشر براي کودکان دبستاني
10- آموزش حقوق بشر براي خانواده
11- آموزش حقوق بشر به خبرنگاران
12- ......