جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۴۳۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۹

آموزش حقوق بشر

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۵۴۰

سال چاپ:۱۳۹۳

۵۴۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
حقوق بشر
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۴۵۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- آموزش حقوق بشر
2- آموزش حقوق بشر براي شهروندي جهاني
3- مفهوم رواداري (تلورانس) در نظام بين المللي حقوق بشر
4- آموزش حقوق بشر براي صلح
5- آموزش حقوق بشر و حق بر توسعه ي پايدار
6- آموزش حقوق بشر و توسعه ي سياسي
7- آموزش حقوق بشر و توسعه قضايي در ايران
8- آموزش حقوق بشر براي توانمندسازي زنان
9- آموزش حقوق بشر براي کودکان دبستاني
10- آموزش حقوق بشر براي خانواده
11- آموزش حقوق بشر به خبرنگاران
12- ......