اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۳۳مبانی حقوق عمومی نظام های لیبرال «مطالعه موردی ایالات متحده آمریکا» (بازچاپ1402)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۴۸۹

سال چاپ:۱۳۹۳

۲۰۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- اصول و مباني نظام ليبرال
2- سياست خارجه ي نظام جمهوري ليبرال
3- اصول ناظر به قواعد قانون اساسي
4 - طراحي يک قانون اساسي ايده آل و مطلوب (پيشنهادات عيني و کاربردي)
5- نتيجه گيري و ارزيابي نهائي
6- اسناد و عهدنامه هاي مرتبط