اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۰۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۴۰۶

آموزه های حقوق مدنی جلد 1«تعهدات»

دسته بندی:
حقوق تعهدات

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۷۸۲

سال چاپ:۱۳۹۳

۲۳۹ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۵۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- در عقود و معاملات و الزامات
2- در عقود و تعهدات به طور کلي
3- در اقسام عقود و معاملات
4- در اثر معاملات
5- در بيان شرايطي که در ضمن عقد مي شود
6- در معاملاتي که موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي
7- در الزاماتي که بدون قرارداد حاصل مي شود
8- در ضمان قهري
9- در استيفا