جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۲۴۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۸۰

آموزه های حقوق مدنی جلد 1«تعهدات»

دسته بندی:
حقوق تعهدات

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۷۸۲

سال چاپ:۱۳۹۳

۲۳۹ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۱۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۹۴۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- در عقود و معاملات و الزامات
2- در عقود و تعهدات به طور کلي
3- در اقسام عقود و معاملات
4- در اثر معاملات
5- در بيان شرايطي که در ضمن عقد مي شود
6- در معاملاتي که موضوع آن مال غير است يا معاملات فضولي
7- در الزاماتي که بدون قرارداد حاصل مي شود
8- در ضمان قهري
9- در استيفا