اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۲۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۴۲گزیده ای از مقررات حقوق بین الملل خصوصی اتحادیه اروپایی «بازچاپ1400»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۲۷۴

سال چاپ:۱۳۹۳

۳۵۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۱۲۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
«مقررات شمارة 2008/593 مورخ 17 ژوئن 2008 پارلمان و شوراي اروپايي راجع به قانون حاکم بر تعهدات قراردادي(مقررات رم شمارة 1)»
1- قلمرو -قواعد يکنواخت - ساير مقررات - مقررات نهايي

«مقررات شمارة 2008/864 مورخ 11جولاي 2007 پارلمان و شوراي اروپايي راجع به قانون حاکم بر تعهدات غير قراردادي (مقررات رم شمارة 2)»
2- قلمرو - شبه جرم‌ها/بزه ها
3- داراشدن غيرعادلانه، اداره فضولي و تخلف ناشي از نقض قرارداد
4- قواعد مشترک - ساير مقررات - مقررات نهايي

«مقررات شماره 2012/1215 مورخ 12 دسامبر 2012 پارلمان و شوراي اروپايي راجع به صلاحيت و شناسايي و اجراي تصميمات در امور مدني وتجاري»
5- قلمرو و تعاريف - صلاحيت - شناسايي و اجرا
6-اصول اسناد و سازش دردادگاه
7- مقررات عام - مقررات انتقالي
8 - روابط با ساير اسناد
9- مقررات نهايي