اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۲۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۴۱۱حقوق عمومی اقتصادی جلد 1 «منابع و اصول مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه» «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۴۹۶

سال چاپ:۱۳۹۸

۳۵۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۱۲۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تعريف و جايگاه حقوق عمومي اقتصادي در بين ساير رشته¬هاي مرتبط
2- پيدايش و تحولات حقوق عمومي اقتصادي در فرانسه و ايران
3- سلسله مراتب هنجاري و کيفيت منابع حقوقي
4 جايگاه و مسايل مربوط به کنترل اصول اساسي در حقوق عمومي اقتصادي
5- اصل دفاع از حق مالکيت خصوصي
6- اصل آزادي تجارت و صنعت
7- اصل برابري در حقوق عمومي اقتصادي
8 - اصل رقابت
9 - اصل تناسب در حقوق عمومي اقتصادي
10-.....