اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۹۹اندیشه های نو در باب خطای کیفری «مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۳۸۰

سال چاپ:۱۳۹۳

۲۹۳ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۴۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- ماهيت خطاي كيفري
2- ماهيت خطاي کيفري وعنصر رواني
3- مباني خطاي كيفري
4- معيار سنجش خطاي کيفري
5- تحليل بي پروايي وتحول آن
6- تبيين غفلت _ درجات وابعاد آن
7- تحليل تطبيقي مصاديق خطا
8- جرايم کشنده
9- خطاي کيفري در سايرجرايم