اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۴۹۹درآمدی بر سیاست جنایی توسعه مدار

دسته بندی:
سياست جنايي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۳۳۵

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۰۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- توسعه؛ مفهوم و سير تطوّر نظريه شناختي
2- به مثابهِ موضوعي توسعه اي
3- سياست جناييِ توسعه مدار؛ همگراييِ سياستهاي جنايي و توسعه اي
4- اصل جرم انگاريِ توسعه¬مدار؛ بازـ¬تعريف جرم در بافتِ توسعه اي
5- اصل واکنشِ توسعه مدار؛ تعاملِ کيفر و توسعه
6- اصل تدابيرِ کنشيِ توسعه مدار؛ همنواييِ پيشگيري و توسعه
7- اصل نظام سازمانيِ توسعه مدار