اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۴۳موقعیت پیش جنایی و نقش آن در ارتکاب جرم

دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۲۹۸

سال چاپ:۱۳۹۳

۱۵۹ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۹۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-مفهوم وضعيت پيش جنايي
2- نظريات مربوط به فرصت هاي جرم
3-مثلث وضعيت پيش جنايي
4- ويژگي هاي وضعيت پيش جنايي
5- پيشگيري از جرم
6- تعريف نظريه پيش گيري از جرم از طريق طراحي محيط
7- تعريف پيشگيري وضعي
8- نقد و بررسي ايرادات راجع پيشگيري وضعي