اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۸۴نسل زدایی فرهنگی

دسته بندی:
حقوق اساسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۱۸۲

سال چاپ:۱۳۹۳

۲۶۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم فرهنگ _ جنبه هاي مادي فرهنگ
2- سابقه طرح مسئله ژنوسيد
3- پيشينه ژنوسيد فرهنگي
4- مسئوليت دولتها در قبال حمايت از فرهنگ
5- مباني فلسفي - سياسي
6- کرامت انساني مقتضي حمايت کيفري از فرهنگ
7- حقوق بشر و حمايت از فرهنگ
8-بناي جرمشناختي
9 - بوميان آمريکا ،بوميان استراليا ، بوميان تايوان
10- .....