اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۴۷پیشگیری از جرم «در موافقت نامه های همکاری امنیتی جمهوری اسلامی ایران» «بازچاپ 1402»

دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۵۹۸

سال چاپ:۱۳۹۹

۱۹۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- فلسفه تمرکز موافقت نامه هاي همکاري امنيتي بر پيشگيري
2- سير انعکاس پيشگيري در موافقت نامه هاي همکاري امنيتي
3- مباني مشترک دولت ها در پيشگيري از جرم
4- اهميت پيشگيري از جرم نسبت به مجازات
5- محتواي پيشگيري مندرج در موافقت نامه هاي همکاري امنيتي
6- انعکاس پيشگيري در مصاديق جرايم سازمان يافته مندرج در موافقت نامه ها
7- انعکاس پيشگيري از جرايم عادي در موافقت نامه ها