اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۴۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۳۱

علامت تجاری و ضمانت اجرای مدنی

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۱۰۶

سال چاپ:۱۳۹۳

۱۷۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۷۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- حق استفاده از علامت تجارتي
2- حق اعطاي اجازه بهره برداري از علامت تجارتي
3- حق نقل و انتقال علامت تجارتي
4- مفهوم و شرايط تحقق نقض
5- اقدامات تأميني
6- مطالبه خسارت
7- منع استعمال علامت نقض کننده
8- ابطال علامت تجارتي
9- .....