اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۰۵درس نامه حقوق جزای عمومی ( بازچاپ1402)

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۹۳۲

سال چاپ:۱۳۹۸

۱۹۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- حقوق جزاي عمومي1
2-مکاتب و کليات حقوق جزاي عمومي
3- حقوق جزاي عمومي2
4- جرم و مسئوليت کيفري
5-حقوق جزاي عمومي
6-اعمال مجازات و علل سقوط آن