اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۴۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۵۹

آشنایی با قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق اساسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۸۱۹

سال چاپ:۱۳۹۳

۳۳۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۲۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قانون اساسي و مباحث پيرامون آن
2- ماهيت حکومت جمهوري اسلامي ايران
3- مباني و اصول راهبردي نظام سياسي ايران
4- حقوق ملت
5- نهاد رهبري
6- قوه مقننه
7- قوه مجريه
8- قوه قضائيه