اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۳۹

حریم خصوصی در فقه و حقوق ایران «بازچاپ1400»

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق خانواده

شابک:

سال چاپ:۱۳۹۲

۲۱۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قلمرو حريم خصوصي
2- حريم خصوصي در اصطلاح فقيهان
3- حمايت از حريم خصوصي در فقه اسلامي
4- حمايت از حريم خلوت
5- حمايت از حريم خصوصي در حقوق موضوعه ي ايران
6- مباني اسلامي در نظام حقوقي ايران
7- جايگاه قوه مقننه در پاسداري از حريم خصوصي
8- ممنوعيت استراق سمع در آيات
9- دليل عق