جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۷۵

حقوق بین الملل کیفری و فلسفه « بازچاپ 1400»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۹۱۸

سال چاپ:۱۳۹۳

۳۶۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۵۹۴۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- جرائم‌ بين‌المللي و صلاحيت قضايي جهاني
2- حق حاکميت کشورها به‌عنوان مانعي براي حقوق بين‌الملل کيفري
3- دادگاه‌هاي کيفري بين‌المللي، حاکميت قانون، و پيشگيري از صدمه: برقراري عدالت در دوران بي عدالتي
4- فرهنگ جرم‌انگاري
5- شناسايي گروه‌ها در موردها نسل‌كشي
6- محاکمه ي شرکت‌ها در قبال ارتکاب جرائم بين‌المللي : نقشي براي حقوق کيفري داخلي
7 - خسارات زيست محيطي پس از جنگ:¬مطالعه عدالت¬پس از جنگ
8- دفاع از خود دولت و قضيه گوانتانامو
9- سياسي‌شدن حقوق بشر ‌با استفاده از حقوق بين‌الملل