جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۰۷۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۶۶

تداخل جنایات در فقه مذاهب خمسه و حقوق ایران

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۹۲۵

سال چاپ:۱۳۹۳

۱۵۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۳۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۲۴۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- پيشينه تداخل جنايات
2- ارکان و شرايط تداخل جنايات
3- تداخل قصاص در فقه مذاهب خمسه
4- تداخل قصاص در حقوق ايران
5- تداخل ديه در فقه مذاهب خمسه
6- تداخل ديه در حقوق ايران