اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۹۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۸۵بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین «بازچاپ1402»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۶۵۷

سال چاپ:۱۳۹۳

۳۱۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۹۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- موضوع شناسي، وضعيت فقهي حقوقي و ماهيت قرارداد استفااده از رحم جايگزين
2- احکام وضعي طفل متولد از رحم جايگزين
3- احکام مربوط به رابطه طبيعي بين دو انسان
4- توارث
5- رابطه نسب در استفاده از رحم جايگزين
6- احکام ناظر به استيفاي حقوق کودک
7- ولايت قهري
8- معيار تشخيص نسب مشروع
9- نسب پدري در حالت استفاده از رحم جايگزين