جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۹۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۲۵

عقد ضمان


شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۸۲۰۹۰۵

سال چاپ:۱۳۹۳

۱۶۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
موضوعات:
عقد ضمان
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۱۳۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- بررسي نظريات مربوط به ماهيت _ حقوقي ضمان
2- شرايط متعاقدين
3- ويژگيهاي عقد ضمان
4-مضمون به
5-آثار عقد ضمان
6-فهرست آيات قرآن
7-فهرست احاديث
8- فهرست اعلام
9- فهرست کتب