جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۲۲۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۵۱

قانون اساسی ایران از مشروطه تا امروز

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق اساسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۹۱۱

سال چاپ:۱۳۹۶

۳۸۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۴۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۳۱۳۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- متمم قانون اساسي مشروطه
2- پيش نويس قانون اساسي
3- قانون اساسي و نظريات تفسيري شوراي نگهبان