جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۷۸۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۳

ابعاد حقوقی تحریم های بین المللی شورای امنیت «مجموعه مقالات همایش»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۱۲۰۸

سال چاپ:۱۳۹۲

۲۷۷ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۵۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۲۶۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- ديوان دادگستري اروپا و حفاظت از حريم حقوق بين الملل در قبال شوراي امنيت
2- تحريم ها از منظر قانونيت و مشروعيت
3- ابعاد اخلاقي و حقوقي تحريم هاي بين المللي
4- وضع تحريم هاي بين المللي توسط شوراي امنيت
5- اصول حقوق بشر اسلامي و تحريم هاي بين المللي
6- تاثير تحريم هاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي ايران بر حقوق بشر
7- دلايل حقوق تحريم کنندگان بين المللي
8- بررسي تحريم ها در پرتو حقوق بين الملل بشر