اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۳۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۹۶۳کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران «بازچاپ1402»

دسته بندی:
حقوق اساسي

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۱۲۱

سال چاپ:۱۳۹۲

۳۶۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۴
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۱۷۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- قانون اساسي مشروطيت
2- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران :1358 پيش از بازنگري
3- حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران : با توجه به بازنگري 1368