جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۶۵۷۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۹۴

کلیات حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دسته بندی:
حقوق اساسي

شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۹۵۵۱۲۱

سال چاپ:۱۳۹۲

۳۶۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۴
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۳۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۳۹۴۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- قانون اساسي مشروطيت
2- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران :1358 پيش از بازنگري
3- حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران : با توجه به بازنگري 1368